ความหมายของเซต
ในทางคณิตศาสตร์ เราใช้คำว่าเซตในความหมายของคำว่า กลุ่ม หมู่ เหล่า กอง ฝูง ชุด และเมื่อกล่างถึงเซตของสิ่งใด ๆ จะทราบได้ทันทีว่าในเซตนั้นมีอะไรบ้าง เราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่า สมาชิก

เซต สมาชิกของเซตประกอบด้วย เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์ วันอาทิตย์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ เซตของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย 5 ลงตัว 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, … เซตของคำตอบของสมการ X2 – 4 = 0 2, -2


สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต ชื่อและสมาชิกของเซต

  1. สามารถใช้วงกลม, วงรี แทนเซตต่าง ๆ ได้
  2. ชื่อเซตนิยมใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด เช่น A, B, C, …
  3. สัญลักษณ์ แทนคำว่า “เป็นสมาชิกของ”
                  แทนคำว่า “ไม่เป็นสมาชิกของ”


1. ให้ A เป็นเซตของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 5 นั่นคือ

    1 A,     2 A,     3 A,     4 A,     5 A
   ———————————————–
    0 A,    6 A

2. ให้ B เป็นเซตของสระในภาษาอังกฤษ จะได้ว่า

    a B,     e B,     i B,     o B,     u
   ———————————————-
    b B,    c B

Advertisements