วันที่ 06 เดือน มิ.ย พ.ศ 2555

 จากหนังสือ  เคมี

ผู้แต่ง  นายปราโมท์

 เรื่องย่อ    ภาวะสมดุล คือ ภาวะที่ความดันของไอเหนือของเหลวมีค่าคงที่ หรือภาวะที่จำนวนโมเลกุล ของไอเหนือของเหลวมีค่าคงที่

  • ความดันไอ คือ ความดันไอเหนือของเหลว ณ ภาวะสมดุล
  • ความดันไอของของเหลวแต่ละชนิด มีค่าเฉพาะตัวค่าหนึ่งที่อุณหภูมิหนึ่ง และถ้าอุณหภูมิเพิ่ม ความดันไอจะเพิ่มด้วย
  • จุดเดือด คือ อุณหภูมิขณะที่ของเหลวเดือด โดยความดันไอของของเหลวที่จุดเดือดจะเท่ากับ ความดันบรรยากาศขณะนั้น

ของเหลว

การระเหย

ความดันไอ

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

จุดเดือดต่ำ

เร็ว

สูง

น้อย

น้อย

จุดเดือดสูง

ช้า

ต่ำ

มาก

มาก

 

ข้อคิดที่ได้ สนุกกับการเรียนเคมี