วันที่ 05 เดือน มิ.ย พ.ศ 2555

 จากหนังสือ  ภาษาไทย

ผู้แต่ง  ท่านสุนทรภู่

พระอภัยและศรีสุวรรณเดินทางจากบ้านจากเมืองเพื่อไปเรียนวิชา และพระอภัยเป่าปี่และศรีสุวรรณเรียนกระบี่และต่างคนต่างแยกกันและต่อมาพระอภัยเป่าปี่และนางยักษ์เจอแล้วหยุดฟัง แล้วจน    เคลิมหลับเพราะเสียงช่างไพรเราะแล้วก็เห็นรูปโฉมของพระอภัยมณีจึงได้จับแต่กลัวว่าพระอภัยมณีจะรังเกลียดร่างของตนเองว่าเป็นยักษ์จึงแปลร่างพระอภัยมณีรู้แต่ไม่อาจขัดใจของนางได้

ข้อคิดที่ได้ ได้รับความสุขและความเพลิดเพลิน