วันที่ 06 เดือน มิ.ย พ.ศ 2555

 จากหนังสือ  เคมี

ผู้แต่ง  นายปราโมท์

 เรื่องย่อ     อุณหภูมิมีผลต่อสถานะของสาร ดังนี้ 

   ของแข็ง

   ของเหลว

    ก๊าซ

   จุดเดือด

   จุดหลอมเหลว

 

ข้อคิดที่ได้  ความสุขของการเรียนสมบัติต่างๆๆ