วันที่ 05 เดือน มิ.ย พ.ศ 2555

 จากหนังสือ  เคมี

ผู้แต่ง  นายปราโมท์

 เรื่องย่อ     อนุภาคของของแข็งมีพลังงานจลน์น้อยมาก แต่ก็ยังสั่นได้ เนื่องจากอนุภาคของของแข็งอยู่ชิดกันมากกว่าของเหลว และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของของแข็งมีมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของของเหลว ของแข็งจึงมีรูปร่างแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ของแข็งบางชนิดระเหิดได้ เช่น แนพทาลีน โดยเกิดที่ผิวหน้าของของแข็ง

ข้อคิดที่ได้  ความสุขของการเรียนสมบัติต่างๆๆ

 

Advertisements